Çerez Örnek
canlı destek

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Tarihçemiz

            Ege Üniversitesi Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı (EGEMİKAL), daha önceleri Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’nin “Taş Müzesi” olarak kullanılırken, bölümün Tınaztepe Kampüsü’ne taşınması sebebiyle boş kalan binanın Fen Fakültesi Dekanlığı ve Rektörlüğümüz tarafından verilen destek ile yapılandırılması sonucu kurulmuş olup, 17 Mayıs 2011 tarihinde resmi olarak açılmış ve faaliyete geçmiştir. Laboratuvar alt yapısı EN ISO 17025 şartlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuştur.

Vizyonumuz

               Laboratuvarımız, ülkemizin sahip olduğu üretim potansiyelinin uluslararası düzeyde katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesini sağlamada, toplum sağlığının ve gıda güvenliğinin korunmasına destek sağlayacak olan analiz hizmetlerinin doğru ve güvenilir olarak sunulmasını ilke edinmiştir. Ayrıca üreticiler için, üretimin tüm aşamalarında karşılaşılan sorunlara proje temelli çözümler üretmeyi öz görev edinmiş bulunmaktayız.

Misyonumuz

            Laboratuvarımız, Ülkemizin sahip olduğu üretim potansiyelinin uluslar arası düzeyde katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesini sağlamada ve toplum sağlığının korunmasında çeşitli kalite kontrol hizmetlerinin en yüksek standartlarda sunulmasını ilke edinmiştir. Ayrıca anılan süreçler içinde üreticilerin karşılaşacağı sorunlara proje temelli çözümler üretmek ve böylece üretimin tüm aşamalarının yüksek kalite bilincinde gerçekleşmesini sağlamayı da özgörev edinmiş bulunmaktayız.

Hedefimiz

            Bilimsel düşünceyi ve çalışma yöntemlerini kullanmayı ilke edinmiş, hizmet ürettiği alanlardaki en son gelişmeleri takip eden ve kullanan, en üst standartlarda hizmet üretebilen, toplumun ekonomik, sosyal ve çevresel yaşam kalitesinin artmasına hizmet eden “AKREDİTE” bir kuruluş olmaktır. Laboratuvarımız, akreditasyon sürecinin analizlerin uluslararası platformda kabul görmesi için vazgeçilmez olduğunun bilinciyle, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı gerekliliklerine yönelik olarak alt yapı ve dokümantasyon çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

 

Amaçlarımız

 -TS EN – ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Genel Şartlar standardına uygun olarak sektörün ihtiyacı olan mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek

-Gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemeler ile yemlerin güvenilirliği, hijyen ve kalitesi için gerekli mikrobiyolojik analizleri, uluslararası kabul görmüş deney metotlarını kullanarak yapmak

-Gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin bakterisidal , fungisidal ve sporisidal  aktivitelerinin belirlenmesi için gerekli mikrobiyolojik etkinlik testlerini gerçekleştirmek

-Talepler doğrultusunda kozmetik, tekstil, toprak ve çevre örneklerinin mikrobiyolojik analizlerini yapmak

-Gıda üretim ortamlarının ve çalışan personelin hijyen kontrolünü gerçekleştirerek gıda üreticilerine kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması konularında destek olmak

-Sanayinin ihtiyacına uygun araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, eğitimler düzenlemek, kamu ve/veya özel kuruluşlara bilimsel destek sağlayarak çözüm ortağı olmak

-Deney metotlarının geçerli kılınması, ölçüm belirsizliği saptanması gibi faaliyetleri gerçekleştirerek, doğru, güvenilir ve uluslar arası platformda kabul görmüş analiz sonuçlarına ulaşmak

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ