Çerez Örnek
canlı destek

Çevre Sağlığı Laboratuvarı Analizleri

Tekstiller ve diğer işlenmiş ürünlerde antimikrobiyal etkinlik testleri

Plastik, Tekstil vb. Malzemeler

ASTM E-2149

Plastik vb. Malzemeler

ISO 846 C Metodu

Plastik vb. Malzemeler

ISO 846 B Metodu 

Plastik vb. Malzemeler

ISO 22196

Plastik vb. Malzemeler

ASTM 2180

Plastik vb. Malzemeler

ASTM E-2149

Tekstil (Hidrofilik Kumaşlar)

AATCC 100

Tekstil

AATCC 147

Tesktil

AATCC 30

 

Kozmetiklerde mikrobiyoloji analizleri ve Challenge testi

Toplam Bakteri Sayımı

ISO 21149

S.aureus Aranması

ISO 22718

P.aeruginosa Aranması

ISO 22717

Maya-Küf Sayımı

ISO 16212

Candida albicans Aranması

ISO 18416

Challenge Testi

ISO 11930

 

İçme ve kullanma suyu analizleri (Bilgilendirme amaçlı yapılmaktadır, resmi rapor verilememektedir.)

Membran Filtrasyonu ile E.coli Sayımı

ISO 9308-1

Membran Filtrasyonu ile Koliform Sayımı

ISO 9308-1

Membran Filtrasyonu ile Enterococci Sayımı

ISO 7899-2

C.perfringens Sayımı

ISO/DIS 14189

Total Jerm Sayımı 22°C

ISO 6222

 

 

Biyosidal Ürün Analizleri 

Akreditasyon kapsamında olan analizler "*" ile işaretlenmiştir.

1.Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri

A.Bakterisidal Etkinlik Testleri

Ürün Tipi

Kullanım Alanı

Dezenfektan tipi

Kullanılan Standart Metot

1*

Medikal*

El dezenfektanı*

EN 13727*

1*

Genel kullanım*

El dezenfektanı*

EN 1276*

2*

Medikal*

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı*

EN 13727 (P2S1)*

EN 14561 (P2S2)

2*

Endüstri ve Halka Açık Alanlar*

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı*

EN 1276*

2

Halka Açık Alanlar

Havuz suları

AOAC, EN 13623

3*

Veterinerlik*

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı*

EN 1656*

3*

Veterinerlik*

Meme dezenfektanı*

EN 1656*

4*

Gıda ve Yem*

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı*

EN 1276*

5

İçme suları

İnsani tüketim amaçlı sular

AOAC, EN 13623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Fungisidal Etkinlik Testleri

Ürün Tipi

Kullanım Alanı

Dezenfektan tipi

Kullanılan Standart Metot

2

Medikal alan

Ekipman

dezenfektanı

EN 13624 (P2S1)

EN 14562 (P2S2)

2*

Endüstri ve Halka Açık Alanlar*

Ekipman*

dezenfektanı*

EN 1650*

3

Veterinerlik

Yüzey ve Ekipman

dezenfektanı

EN 1657

4

Gıda ve Yem

*

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı*

EN 1650*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Sporisidal Etkinlik Testleri

Ürün Tipi

Kullanım Alanı

Dezenfektan tipi

Kullanılan Standart Metot

2

Endüstri ve Halka Açık Alanlar

Ekipman

dezenfektanı

EN 13704

AOAC MB-21-00

4

Gıda ve Yem

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı

EN 13704

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Mikobakterisidal ve Tüberkülosidal Etkinlik Testleri

Ürün Tipi

Kullanım Alanı

Dezenfektan tipi

Kullanılan Standart Metot

1

Medikal

El dezenfektanı

EN 14348

2

Medikal

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı

EN 14348(P2S1)

EN 14563(P2S2)

 

 

 

 

 

 

 

E.Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürün Testleri

Kullanım Alanı

Ürün tipi

Kullanılan Standart Metot

Genel Kullanım

UV-C Lamba 

GB 21551-3:2009

Genel Kullanım

UV-C Lamba 

ASHRAE:2014a

Genel Kullanım UV-C Lamba  ISO 15714:2019

 

 

 

 

 

2. İrritasyon Testi

Kullanılan canlı türü

Kullanılan Metot

Yeni Zelanda Albino Tavşanı

OECD Test Guidelines No:4 Draize et. al., 1944.

 

 

 

 

3. İnsektisit Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı Analiz Kapsamı

Deneme yapılan haşereler: Sivrisinek, Karasinek, Hamam Böceği

A.Açık Alan Denemeleri:

1. Sivrisinek Larva Denemeleri

2. Karasinek Larva Denemeleri

3. Sivrisinek Ergin Denemeleri (ULV: Ultra Low Volume)

4 Karasinek Ergin Denemeleri (ULV: Ultra Low Volume)

 

B.Laboratuvarda Yapılan Denemeler:

1. Karasinek Ergin Kalıcılık (Rezidüel) Denemeleri

2. Sivrisinek Ergin Kalıcılık (Rezidüel) Denemeleri

3. Hamam Böceği Ergin Kalıcılık (Rezidüel) Denemeleri

4. Karasinek Ergin Yem Denemeleri

5. Hamam Böceği Yem Denemeleri

6. Sivrisinek Kovucu-Losyon (Skin Repellent) Denemeleri

7. Karasinek Kovucu-Losyon (Skin Repellent) Denemeleri

 

C.Kabin Denemeleri:

1. Sivrisinek Aerosol Denemeleri

2. Karasinek Aerosol Denemeleri

 

4. Kimyasal Analiz Kapsamı

A.Kimyasal Analizler

 

Kimyasal Aktif madde

Kullanılan Yöntem

Kullanılan Sistem

Kullanılan Standart Metot*

Chlorhexidine Digluconate*

Kromatografik*

HPLC-DAD*

In-House*

Alkol (Metanol-Etanol-

İzopropilalkol)

Kromatografik

HPLC-RID

In-House

Triclosan (TCS)

Kromatografik

HPLC-DAD

In-House

Didecyldimethylammonium

chloride (DDAC)

Kromatografik

GC-FID

In-House

Benzalkonyum Klorür (BAC)

Kromatografik

HPLC-DAD

In-House

Hidrojen Peroksit (H2O2)

Spektrofotometrik

UV-Spektrofotometre

In-House

Metal (Gümüş-Bakır)

Spektrometrik

AAS

In-House

EGform ve TMAD (Formaldehit)

Titrimetrik

-

In-House

Hidrojen Peroksit (H2O2)

Titrimetrik

Manganometri

In-House

İyot ve Povidon iyot

Titrimetrik

İyodometri

In-House

Aktif Klor (Cl2)*

Titrimetrik*

İyodometri*

TS 3464*

 • Sodyum Hipoklorit
 • Kalsiyum Hipoklorit
 • Trikloroizosiyanürik Asit
 • Sodyum dikloroizosiyanürik Asit

Titrimetrik

İyodometri

TS 3464

Toplam Kuaterner Bileşikler

Titrimetrik

-

TS 5710-2

Perasetik Asit

Titrimetrik

İyodometri

In-House

 • 1,2-Benzisothiazolin-3-one (BIT)
 • 2-methylisothiazolin-3-on (MIT)
 • Bronopol
 • TmAD
 • DCOIT
 • OIT
 • CMIT/MIT
 • IPBC
 • 2-phenoxyethanol
 • clorocesol

Kromatografik

HPLC-DAD

In-House

Benzoic Acid

Kromatografik

HPLC-DAD

In-House

zinc pyrithione

Titrimetrik

İyodometri

In-House

Klordioksit

Spektrofotometrik

VIS-Spektrofotometre

Merck Metot

 • Gluteraldehit
 • ortoftalaldehit

Kromatografik

GC-FID

In-House

Pestisitler

 • Fipronil
 • Permethrin
 • Transfluthrin
 • P.butoxide
 • Thiamethoxam
 • Pyripoxyfen
 • Deltamethrin
 • Alpha-cypermethrin
 • Cypermethrin
 • Cyromazine
 • Tetrametrin
 • Carbendazim
 • Diuron

Kromatografik

GC-FID

In-House

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Fiziksel Analizler

Analiz

Kullanılan Cihaz

Kullanılan Metot

Görünüş

 

 

Renk

 

 

Yoğunluk

Piknometre

ISO 758

pH

pH-metre

CIPAC MT 75

Viskozite

Kapiler viskozimetre

 

Yaş Elek Yöntemi

Elek

MT185

Süspansibilite

 

MT184

Kendiliğinden Dağılım

 

MT160

Kalıcı Köpüklenme

 

MT47.2

Akış Kabiliyeti

 

MT148.1

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ