Çerez Örnek
canlı destek

ABOUT US

Our History

            Ege Unviersity Microbiological Analysis Laboratory (EGEMİKAL), was previously used by Dokuz Eylul Unviersity Geology Engineering as “Rock Museum”.After the relocation of the department to Tinaztepe Campus, with the support of Faculty of Science and Rector's Office emptied building was established, and on May 17 2011 was officially opened and become functional. The laboratory infrastructure is designed to meet the requirements of EN ISO 17025.

Our Vision

Our laboratory is committed to ensuring that the production potential of our country is transformed into products with high added value at the international level, and that the analysis services that provide support to the protection of public health and food security are provided accurately and reliably. We also make ourselves responsible of producing project-based solutions to the problems encountered in all stages of production.         

Our Mission

            Laboratuvarımız, Ülkemizin sahip olduğu üretim potansiyelinin uluslar arası düzeyde katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesini sağlamada ve toplum sağlığının korunmasında çeşitli kalite kontrol hizmetlerinin en yüksek standartlarda sunulmasını ilke edinmiştir. Ayrıca anılan süreçler içinde üreticilerin karşılaşacağı sorunlara proje temelli çözümler üretmek ve böylece üretimin tüm aşamalarının yüksek kalite bilincinde gerçekleşmesini sağlamayı da özgörev edinmiş bulunmaktayız.

Hedefimiz

            Bilimsel düşünceyi ve çalışma yöntemlerini kullanmayı ilke edinmiş, hizmet ürettiği alanlardaki en son gelişmeleri takip eden ve kullanan, en üst standartlarda hizmet üretebilen, toplumun ekonomik, sosyal ve çevresel yaşam kalitesinin artmasına hizmet eden “AKREDİTE” bir kuruluş olmaktır. Laboratuvarımız, akreditasyon sürecinin analizlerin uluslararası platformda kabul görmesi için vazgeçilmez olduğunun bilinciyle, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı gerekliliklerine yönelik olarak alt yapı ve dokümantasyon çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

 

Amaçlarımız

 -TS EN – ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Genel Şartlar standardına uygun olarak sektörün ihtiyacı olan mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek

-Gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemeler ile yemlerin güvenilirliği, hijyen ve kalitesi için gerekli mikrobiyolojik analizleri, uluslararası kabul görmüş deney metotlarını kullanarak yapmak

-Gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin bakterisidal , fungisidal ve sporisidal  aktivitelerinin belirlenmesi için gerekli mikrobiyolojik etkinlik testlerini gerçekleştirmek

-Talepler doğrultusunda kozmetik, tekstil, toprak ve çevre örneklerinin mikrobiyolojik analizlerini yapmak

-Gıda üretim ortamlarının ve çalışan personelin hijyen kontrolünü gerçekleştirerek gıda üreticilerine kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması konularında destek olmak

-Sanayinin ihtiyacına uygun araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, eğitimler düzenlemek, kamu ve/veya özel kuruluşlara bilimsel destek sağlayarak çözüm ortağı olmak

-Deney metotlarının geçerli kılınması, ölçüm belirsizliği saptanması gibi faaliyetleri gerçekleştirerek, doğru, güvenilir ve uluslar arası platformda kabul görmüş analiz sonuçlarına ulaşmak

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY