Çerez Örnek
canlı destek

-Tekstiller ve diğer işlenmiş ürünlerde antimikrobiyal etkinlik testleri

-Kozmetiklerde mikrobiyoloji analizleri ve Challenge testi

-İçme ve kullanma suyu analizleri

-Biyosidal Ürün Analizleri 

Akreditasyon kapsamında olan analizler "*" ile işaretlenmiştir.

1.Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri

A.Bakterisidal Etkinlik Testleri

Ürün Tipi

Kullanım Alanı

Dezenfektan tipi

Kullanılan Standart Metot

1*

Medikal*

El dezenfektanı*

EN 13727*

1*

Genel kullanım*

El dezenfektanı*

EN 1276*

2*

Medikal*

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı*

EN 13727 (P2S1)*

EN 14561 (P2S2)

2*

Endüstri ve Halka Açık Alanlar*

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı*

EN 1276*

2

Halka Açık Alanlar

Havuz suları

AOAC, EN 13623

3*

Veterinerlik*

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı*

EN 1656*

3*

Veterinerlik*

Meme dezenfektanı*

EN 1656*

4*

Gıda ve Yem*

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı*

EN 1276*

5

İçme suları

İnsani tüketim amaçlı sular

AOAC, EN 13623

 

B.Fungisidal Etkinlik Testleri

Ürün Tipi

Kullanım Alanı

Dezenfektan tipi

Kullanılan Standart Metot

2

Medikal alan

Ekipman

dezenfektanı

EN 13624 (P2S1)

EN 14562 (P2S2)

2*

Endüstri ve Halka Açık Alanlar*

Ekipman*

dezenfektanı*

EN 1650*

3

Veterinerlik

Yüzey ve Ekipman

dezenfektanı

EN 1657

4

Gıda ve Yem

*

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı*

EN 1650*

 

C.Sporisidal Etkinlik Testleri

Ürün Tipi

Kullanım Alanı

Dezenfektan tipi

Kullanılan Standart Metot

2

Endüstri ve Halka Açık Alanlar

Ekipman

dezenfektanı

EN 13704

AOAC MB-21-00

4

Gıda ve Yem

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı

EN 13704

 

D.Mikobakterisidal ve Tüberkülosidal Etkinlik Testleri

Ürün Tipi

Kullanım Alanı

Dezenfektan tipi

Kullanılan Standart Metot

1

Medikal

El dezenfektanı

EN 14348

2

Medikal

Ekipman ve Yüzey dezenfektanı

EN 14348(P2S1)

EN 14563(P2S2)

 

2. İrritasyon Testi

Kullanılan canlı türü

Kullanılan Metot

Yeni Zelanda Albino Tavşanı

OECD Test Guidelines No:4 Draize et. al., 1944.

 

 

 

 

 

3. İnsektisit Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı Analiz Kapsamı

 

Deneme yapılan haşereler: Sivrisinek, Karasinek, Hamam Böceği

A.Açık Alan Denemeleri:

1. Sivrisinek Larva Denemeleri

2. Karasinek Larva Denemeleri

3. Sivrisinek Ergin Denemeleri (ULV: Ultra Low Volume)

4 Karasinek Ergin Denemeleri (ULV: Ultra Low Volume)

 

B.Laboratuvarda Yapılan Denemeler:

1. Karasinek Ergin Kalıcılık (Rezidüel) Denemeleri

2. Sivrisinek Ergin Kalıcılık (Rezidüel) Denemeleri

3. Hamam Böceği Ergin Kalıcılık (Rezidüel) Denemeleri

4. Karasinek Ergin Yem Denemeleri

5. Hamam Böceği Yem Denemeleri

6. Sivrisinek Kovucu-Losyon (Skin Repellent) Denemeleri

7. Karasinek Kovucu-Losyon (Skin Repellent) Denemeleri

 C.Kabin Denemeleri:

1. Sivrisinek Aerosol Denemeleri

2. Karasinek Aerosol Denemeleri

 

4. Kimyasal Analiz Kapsamı

A.Kimyasal Analizler

Kimyasal Aktif madde

Kullanılan Yöntem

Kullanılan Sistem

Kullanılan Standart Metot*

Chlorhexidine Digluconate*

Kromatografik*

HPLC-DAD*

In-House*

Alkol (Metanol-Etanol-

İzopropilalkol)

Kromatografik

HPLC-RID

In-House

Triclosan (TCS)

Kromatografik

HPLC-DAD

In-House

Didecyldimethylammonium

chloride (DDAC)

Kromatografik

GC-FID

In-House

Benzalkonyum Klorür (BAC)

Kromatografik

HPLC-DAD

In-House

Hidrojen Peroksit (H2O2)

Spektrofotometrik

UV-Spektrofotometre

In-House

Metal (Gümüş-Bakır)

Spektrometrik

AAS

In-House

EGform ve TMAD (Formaldehit)

Titrimetrik

-

In-House

Hidrojen Peroksit (H2O2)

Titrimetrik

Manganometri

In-House

İyot ve Povidon iyot

Titrimetrik

İyodometri

In-House

Aktif Klor (Cl2)*

Titrimetrik*

İyodometri*

TS 3464*

 • Sodyum Hipoklorit
 • Kalsiyum Hipoklorit
 • Trikloroizosiyanürik Asit
 • Sodyum dikloroizosiyanürik Asit

Titrimetrik

İyodometri

TS 3464

Toplam Kuaterner Bileşikler

Titrimetrik

-

TS 5710-2

Perasetik Asit

Titrimetrik

İyodometri

In-House

 • 1,2-Benzisothiazolin-3-one (BIT)
 • 2-methylisothiazolin-3-on (MIT)
 • Bronopol
 • TmAD
 • DCOIT
 • OIT
 • CMIT/MIT
 • IPBC
 • 2-phenoxyethanol
 • clorocesol

Kromatografik

HPLC-DAD

In-House

Benzoic Acid

Kromatografik

HPLC-DAD

In-House

zinc pyrithione

Titrimetrik

İyodometri

In-House

Klordioksit

Spektrofotometrik

VIS-Spektrofotometre

Merck Metot

 • Gluteraldehit
 • ortoftalaldehit

Kromatografik

GC-FID

In-House

Pestisitler

 • Fipronil
 • Permethrin
 • Transfluthrin
 • P.butoxide
 • Thiamethoxam
 • Pyripoxyfen
 • Deltamethrin
 • Alpha-cypermethrin
 • Cypermethrin
 • Cyromazine
 • Tetrametrin
 • Carbendazim
 • Diuron

Kromatografik

GC-FID

In-House

 

B.Fiziksel Analizler

Analiz

Kullanılan Cihaz

Kullanılan Metot

Görünüş

 

 

Renk

 

 

Yoğunluk

Piknometre

ISO 758

pH

pH-metre

CIPAC MT 75

Viskozite

Kapiler viskozimetre

 

Yaş Elek Yöntemi

Elek

MT185

Süspansibilite

 

MT184

Kendiliğinden Dağılım

 

MT160

Kalıcı Köpüklenme

 

MT47.2

Akış Kabiliyeti

 

MT148.1

 

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY